Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Misja i Wizja

MISJA SZKOŁY

Szukaj światła, prawdy i piękna.

Jesteśmy społecznością uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców wypełniającą swoje zadania zgodnie z wartościami takimi jak szeroko pojmowane dobro człowieka, uczciwość i mądrość.

W oparciu o wynikające z hasła treści, konstruujemy warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, kształcimy kompetencje, wspieramy postawy twórcze, aktywne, oparte na wartościach uniwersalnych.

Szkoła rozwija się w środowisku, dostosowuje się do tempa zmian cywilizacyjnych, przygotowuje uczniów do wyzwań na miarę współczesnych wymagań. 

Podobnie jak Patron naszej szkoły, Kunegunda Pawłowska, konsekwentnie zmierzamy do osiągnięcia wytyczonych celów, inspirując nauczycieli i uczniów do podejmowania działań twórczych. Tym samym przyjmujemy zasadę, że propagując szeroko rozumiane partnerstwo oraz współpracę między uczniami, rodzicami, pracownikami i nauczycielami, stanowimy wspólnotę „uczącą się”, gdzie każdy rozwija swoje zdolności na miarę swoich potrzeb.

Każdemu uczniowi i pracownikowi naszej szkoły zapewniamy bezpieczeństwo i wszechstronną pomoc.

WIZJA

a) Funkcjonujemy w środowisku gminy wiejskiej, stanowiąc szkołę bezpieczną i przyjazną dla ucznia i pracownika.

b) Jesteśmy nowoczesną szkołą, otwartą na wszystkie działania mające na celu dostosowanie do oczekiwań i wyzwań stawianych przez współczesny świat.

c) Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w duchu ogólnie akceptowanych wartości, a także wypracowanych przez szkołę norm i postaw, przy współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców i społeczności lokalnej.

d) Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami utożsamiającymi się z pojęciem MAŁEJ I WIELKIEJ OJCZYZNY, mądrze rozumiejącymi pielęgnowanie przez szkołę idei wychowania patriotycznego.

e) Zapewniamy należyte przygotowanie, umożliwiając tym samym dalsze kształcenie.

f) Absolwent naszej szkoły to człowiek wyposażony w niezbędne umiejętności organizowania własnego warsztatu pracy, sprawnie wykorzystujący nabyte kompetencje, znający języki obce, aktywny, otwarty na świat i ludzi, kreatywny, oczytany, twórczo podchodzący do pojawiających się problemów.

g) Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, co umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań.

h) Uświadamiamy rodzicom konieczność współpracy ze szkołą poprzez pedagogizację, spotkania z psychologiem, pedagogiem i wychowawcami.

i) Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek jako miejsca tworzenia i przekazywania szeroko rozumianej oferty kulturalnej dla lokalnej – i nie tylko – społeczności.

j) Wspieramy nowe technologie informatyczne i medialne, oraz różnorodne innowacje wspomagające proces dydaktyczny i wychowawczy, pamiętając o konieczności szanowania naturalnego środowiska egzystencji człowieka.

k) Uczymy postaw tolerancji, szacunku, odpowiedzialności za dokonywane wybory, elastyczności i kreatywności w procesie dostosowywania się do bezustannie zmieniającej się rzeczywistości.

l)  Dbamy, aby nasza szkoła była miejscem, w którym każdy uczeń jest doceniany i otoczony wszechstronną opieką.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny