Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich na rok szkolny 2017/2018

Czytaj więcej...

Lista dzieci przyjętych do klasy I a i I b na rok szkolny 2017/18

Czytaj więcej...

Zebranie rodziców dzieci przyjęych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca 2017 roku o godz. 18:00 w budynku szkoły.
Lista dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Czytaj więcej...

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny  2017/2018  zgodnie z Zarządzeniem nr 34  Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia  21 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok 2017/2018 klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trąbki Wielkie.
Zapisy odbywać się będą na podstawie aktu urodzenia dziecka oraz wypełnionego wniosku w terminie od 26  kwietnia 2017r.  do  10 maja   2017r. w godzinach 7.30-14.30
Załączniki:
1. Zarządzenie nr 34 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dn. 21.04.23017r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok 2017/2018   klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę- Trąbki Wielkie.
  zał.1 zarządzenie terminy
2. Zgłoszenie o przyjęciu dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły klasy pierwszej  szkoły podstawowej prowadzonej  przez gminę Trąbki Wielkie. zał. 2  zgłoszenie z obwodu
3. Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Trąbki Wielkie. zał.3 wniosek poza obwodem
4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania. zał. 4 oświadczenie
5. Terminy   zał.5
6.  Potwierdzenie woli zał. 6

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego  w roku szk. 2017/18 

Czytaj więcej...

BIP

bip

Patronka szkoły

kunegunda pawlowska mUrodziła się 26 lutego 1888r. w Zakrzewie powiat Złotowski na ziemi Krajeńskiej. Ukończyła Seminarium Prywatne Puffkówny w Poznaniu w 1907r. Z poznańskiego województwa w 1929r. przybyła do pracy w Gdańsku już jako osoba starsza z dużym zawodowym i społecznym doświadczeniem.

kuratorium gdansk
ministerstwo edukacji narodowej
trabki gmina
GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE
trabki.com