Uwaga! Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w roku szk. 2017/2018
Potwierdzenie proszę składać do sekretariatu Szkoły Podstawowej do 21.04.2017r.
zał. potwierdzenie woli


 

Trąbki Wielkie, dnia……………………………………

 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kunegundy Pawłowskiej
w Trąbkach Wielkich

 

 

            


                                     Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej

 


 
Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka…………………………………………………………………………
do Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich na rok szkolny 2017/2018
 
 
 
                                                                                                                                   podpis rodzica/opiekuna

                                                                                                                                            
 
 
 

BIP

bip

Patronka szkoły

kunegunda pawlowska mUrodziła się 26 lutego 1888r. w Zakrzewie powiat Złotowski na ziemi Krajeńskiej. Ukończyła Seminarium Prywatne Puffkówny w Poznaniu w 1907r. Z poznańskiego województwa w 1929r. przybyła do pracy w Gdańsku już jako osoba starsza z dużym zawodowym i społecznym doświadczeniem.

kuratorium gdansk
ministerstwo edukacji narodowej
trabki gmina
GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE
trabki.com