Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 30,00 zł na pierwsze dziecko
oraz 15,00 zł na drugie i każde kolejne.
Płatne wyłącznie u wychowawców do dnia
25.09.2017 roku

zał. Procedura ubezpieczenia NNW

BIP

bip

Patronka szkoły

kunegunda pawlowska mUrodziła się 26 lutego 1888r. w Zakrzewie powiat Złotowski na ziemi Krajeńskiej. Ukończyła Seminarium Prywatne Puffkówny w Poznaniu w 1907r. Z poznańskiego województwa w 1929r. przybyła do pracy w Gdańsku już jako osoba starsza z dużym zawodowym i społecznym doświadczeniem.

kuratorium gdansk
ministerstwo edukacji narodowej
trabki gmina
GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE
trabki.com