Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego

Lista laureatów Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2021 r.

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

województwa pomorskiego

w roku szkolnym 2020/2021

SERDECZNIE GRATULUJEMY

Opublikowano, 26 kwietnia 2021, godz. 11.40


Lista finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2021 r.

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021  

SERDECZNIE GRATULUJEMY

Opublikowano, 26 kwietnia 2021, godz. 11.41


Wgląd do prac uczniów stopnia wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego odbędzie się  29. kwietnia 2021 (czwartek) w godz. 12.30 - 15.30 w sali nr 1 z zachowaniem reżimu sanitarnego; szczegóły i zasady dotyczące wglądu do prac określa regulamin konkursu dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Zgłoszenie wglądu do prac z języka niemieckiego jest przyjmowane wyłącznie na adres mailowy konkursu: dniewiadomska@op.pl najpóźniej do godz. 11.30 w czwartek 29.04.2021.

Dorota Niewiadomska

przewodnicząca WKK


Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się

do III stopnia Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego

dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego

w roku szkolnym 2020/2021

Opublikowano 22 marca 2021 r., godz. 07.21

 

Wgląd do prac II stopnia Konkursu z Języka Niemieckiego

odbędzie się w środę 24.03.2021 r. w godz. 14 - 17

w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 2.

Do szkoły wchodzi się wejściem głównym

z zachowaniem zasad sanitarnych, tj. w maseczce, po zdezynfekowaniu rąk

i wpisaniu się do zeszytu wejść.

Na teren szkoły RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/NAUCZYCIEL

wchodzi pojedynczo.


Eliminacje 3 stopnia Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Pomorskiego odbędą się 15 kwietnia 2021 r. o godz.12.00 w Szkole Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 2.

Uczestnicy muszą stawić się w miejscu odbywania się konkursu przynajmniej pół godziny przed rozpoczęciem. Czekając na wejście do szkoły uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Pojedynczo wchodzą do szkoły głównym wejściem. Nauczyciele dyżurujący pilnują zachowania dystansu uczniów.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

Uczeń może przystąpić do 3 stopnia konkursu po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w nim.

Do sali, w której odbywać się będzie konkurs, uczniowie wchodzą tylko z przyborami do pisania (pióro lub długopis).

Na Wojewódzkim Konkursie z Języka Niemieckiego dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Pomorskiego obowiązują procedura i zalecenia sanitarne obowiązujące podczas stopnia rejonowego i wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021.

Procedura i zalecenia sanitarne obowiązujące podczas stopnia rejonowego i wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 >>>


Szczegółowy regulamin
Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego   więcej >>>

 


 

Harmonogram Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty

dla uczniów szkół podstawowych od kl IV

w roku szkolnym 2020/2021

po wprowadzonych zmianach

Stopień Termin eliminacji

I stopień
(szkolny)

22.10.2020
godz. 14.00

II stopień
(rejonowy)

08.03.2021
godz. 14.00

III stopień
(wojewódzki)

15.04.2021
godz. 12.00

 

Lista szkół zgłoszonych 
do Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego >>>


 

Formularz zgłoszeniowy   >>>

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny